donderdag 31 december 2009

verslag bezoeken aan de Argentijnse scholen van ons project 'Saludos'

Donderdag 18 december: bezoek aan basisschool in La Plata
Hoewel er geen lessen, noch examens meer waren, kwamen een 10-tal leerkrachten en 10 leerlingen naar de school om mij rond te leiden en de nieuwe computerklas te tonen.
Dit jaar stuurden we 4 computers naar de school. De overheid deed nadien ook een duid in het zakje en schonk hen 3 extra computers én internet. Op die manier heeft de school nu een volwaardig leslokaal voor informaticalessen en het uitwisselingsproject.
Tijdens mijn bezoek organiseerden we een korte Skype-sessie tussen de leerlingen van de basisschool van Harelbeke en La Plata. Eerder dit jaar leerde een Vlaamse vrijwilliger (Bart) hen al Skypen. In augustus en september komt er een nieuwe vrijwilliger naar de school om workshop te geven.
Op het einde van het bezoek was er nog een middagmaal voor iedereen met een toost op het project.

Vrijdagnamiddag 19 december: ontmoeting met een leerkracht van basisschool 14 van Vicente Lopez
De basisschool uit Vicent Lopez startte 3 jaar geleden als eerste met uitwisselingsproject.
Sinds dit jaar hebben we geen Vlaamse partnerschool meer. De school is steeds blijven werken rond thema's over Vlaanderen/België/Europa. In het bijzonder via gezelschapsspellen. Dankzij de verkoop van een schilderij van Maria Eugenia Gonzalez konden we in België 200 euro inzamelen. Hiermee werd, samen met de leerkracht plastische opvoeding, educatief materiaal aangekocht in een winkel nabij de school (zie foto). De leerkracht van de basisschool dankte iedereen nogmaals voor de welgekomen ondersteuning. Ze zei me dat de directeur ook een dankbrief zal zenden naar de directeur die het schilderij kocht.
Op termijn zou de school een spel-o-teek willen uitbouwen die ter plekke naschoolse spelanimatie kan bieden aan voornamelijk kinderen uit de 'villas' van Vicente Lopez. Het gebruik van spelen in de school heeft al aangetoond dat de leerlingen rustiger worden en meer respect krijgen voor educatief materiaal.

Vrijdagavond 19 december: bezoek aan de avondschool van Olivos (CEVEAO)
CEVEAO is een avondschool voor volwassenen die een opleiding in kunsten, elektriciteit, interieurarchitectuur of media willen volgen. De school heeft reeds 2 jaar een uitwisselingsproject met de avondschool in Mol. De Argentijnse school kreeg al heel wat bezoekers over de vloer: een paar cursisten van Mol, een vrijwilliger die workshops gaf en ook Vlamingen die in Buenos Aires wonen. Elk jaar organiseren ze op het einde van het schooljaar een tentoonstelling met werken van alle studierichtingen. Dit is een uitstekende gelegenheid om een bezoek te brengen. De directeur staat volledig achter het project en was vol lof over de voorbije bezoeken. De recente Skype-conferentie tussen beide scholen heeft de band nog versterkt, aldus de directeur. Na de rondleiding werden alle leerkrachten samengeroepen om met een kleine feestmaaltijd te toosten op het voorbije schooljaar en de toekomst. Dit was een ideaal moment om de geschenken van de leerkracht Spaans van CVO Mol te overhandigen (zie foto).
In 2010 krijgt de avondschool een nieuw gebouw en misschien ook meer informaticafaciliteiten. Een uitnodiging volgt beslist.
Twee Argentijnse leerkrachten toonden ook interesse om in 2O10 een bezoek te brengen aan de avondschool in Mol.

Maandag 21 december: bezoek aan de kunstenschool in San Isidro
Deze secundaire school is eveneens al 2 jaar betrokken bij het project en gaf zelfs al een prachtige dansdemonstratie voor genodigden van de vorige Belgische ambassadeur.
De 350 leerlingen kunnen kiezen tussen opleiding Plastische kunsten, een muziekopleiding of een dansopleiding (met o.a. Tango). Ook hier werd ik door een 15-tal leerkrachten warm onthaald. Er werd ons een kalender overhandigd die gemaakt werd door de leerlingen Grafische vorming. Een profesioneel, artistiek hoogstandje.
Tijdens de rondleiding gingen we naar de nieuwe - goed beveiligde - computerzaal.
De 5 geschonken computers zijn reeds geïnstalleerd en recent hebben ze allen internetverbinding. De internetverbinding en de printer werden met werkingsmiddelen van de school bekostigd.
In maart/april komt een Vlaamse vrijwilliger workshops volgen en geven. Ter voorbereiding van haar bezoek maakten de leerkrachten en leerlingen voor haar een introductiefilm van 3O min. Geïnteresseerden kunnen een kopie ontvangen.

Dinsdagnamiddag 22 december: ontmoeting met de gewezen directrice van de handelsschool uit Caballito
Het was een hartelijk weerzien van de Maria Eugenia Harwyck, tot april directeur van de handelsschool uit Caballito. Ook na haar pensionering bleef ze zich inspannen voor het project. Ze nam deel aan de videoconferentie in juni, zorgde dat de geschonken computers goed terecht kwamen en gaf onderdak en begeleiding aan een Vlaamse vrijwilliger die in september 2009 workshops Informatica gaf. Eugenia engageerde zich verder mee te werken wanneer er nieuwe vrijwilligers naar haar ex-school komen.

En tot slot...
Alle scholen die in juni 2009 deelnamen aan de videoconferentie i.v.m. "De Universele Rechten van de mens" ontvingen een integrale kopie van de opname. Wie geïnteresseerd is in een kopie stuurt een mailtje naar info@arg-gent.be (of Ilse Scheirlinckx, departement Onderwijs).Ook indien je dit project wil steunen - hetzij via educatief materiaal of op andere wijze - kan je Geert contacteren of Vlamingen in Argentinië (t.a.v. Reinhilde Remaut).

vrijdag 25 september 2009

studiedag Talen voor leerkrachten 19 september

Op 19 september vond in Gent de inspiratiedag rond taal en vernieuwend taalonderwijs plaats.
Hieronder vindt u het overzicht van de sprekers:
14 u. – Inleiding door Geert Beeckmans (vzw ARG-Gent) – Project Saludos (twinning in de praktijk)
14.15 u – Lieve Cools (leerkracht Spaans CVO Mol) - good practice: twinningsproject van CVO
14.30 u – Katrien Van Belle (JINT) – internationale projecten van Vlaamse leerlingen/studenten
(hoe opstarten?, tips, ondersteuningvormen,…)
15 u - twinning: praktische tips voor het opstarten van internetcommunicatie (GO! Nascholing)

Ongeveer 30 leerkrachten en directeurs namen deel aan de workshop.

maandag 22 juni 2009

wijdegustatie en tentoonstelling Imaginando Argentina in Mariakerke

Tijdens de Gentse Feesten, meer bepaald op zaterdag 25 juli, organiseren wij met een van de grootste wijnimporteurs (van Zuid-Amerikaanse wijnen) een wijndegustatie met Argentijnse wijnen.

De (gratis) wijndegustatie gaat door in de tentoonstelling Imaginando Argentina. Deze tentoonstelling omvat voornamelijk schilderijen van Maria Eugenia González.

Niet alleen de kleurrijke schilderijen en de wijn, maar ook de typsiche muziekstijlen, empanadas en reisinformatie zullen je 'meenenemen' naar Argentinië.

De wijndegustatie start op zaterdag 25 juli om 16 uur en eindigt om 20 uur.

De tentoonstelling kan je van 28 juni tot en met 7 augustus bezoeken:
alle weekdagen, van 9 tot 17 uur
alle zaterdagen, van 11 tot 17 uur

Locatie: Chile Boutique
Kleimoer 14 9030 MariakerkeOost-Vlaanderen België
Tel : 09 226 56 69


plannetje van de locatie: http://maps.google.be/maps?hl=nl&rlz=1R2SKPB_nl&q=kleimoer%20mariakerke&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl

programma Gentse Feesten: http://programma.gentsefeesten.be/2009/programma/showitem.asp?lang=NDL&ID=&rawID=784FFA6C-887B-4935-86DC-129BC492E656

tot binnenkort !

zaterdag 13 juni 2009

Videoconferentie tussen Argentijnse en Vlaamse scholen


Op vrijdag 12 juni 2009 namen 200 leerlingen en cursisten deel aan de eerste videoconferentie tussen Vlaanderen en Argentinië. De deelnemers communiceerden vanuit 3 verschillende locaties. In Brussel namen de leerlingen van Basisschool Ter Gavers (Harelbeke), de cursisten (cursus Spaans) van het CVO van Mol en de leerlingen van de Europese school het woord. De centrale thema’s waren “20 jaar Verdrag van de Rechten van het Kind” en “Gezondheid”.
Op vrijdag 12 juni 2009 konden de leerlingen van basisschool Ter Gavers (Harelbeke) en de cursisten van CVO Mol voor de eerste keer live, via geluid en beelden, communiceren met hun Argentijnse partnerscholen. De videoconferentie was een initiatief van de afdeling Internationale projecten van het departement Onderwijs, de vzw ARG-Gent en professor Patricia Morales van de KULeuven.
Enkele jaren geleden ontstond de eerste uitwisseling tussen een Argentijnse en Vlaamse school. Op dit ogenblik twinnen 9 Argentijnse en Vlaamse scholen met elkaar. Het project kreeg de naam ‘Saludos’ (groeten). Tot op heden bleef de uitwisseling van gegevens beperkt tot de weblog, e-mails, post of het bezoek van een vrijwilliger. Met de videoconferentie zetten de initiatiefnemers een stap verder. De technologische ontwikkeling laat ons nu toe om rechtstreeks in contact te treden met personen uit bijvoorbeeld Cordoba en Buenos Aires. Je kan een PowerPoint presentatie tonen terwijl ook het beeld van de persoon die het toelicht geprojecteerd wordt. Daarenboven kan je tegelijkertijd de reacties zien van de deelnemers die zich op andere locaties bevinden. Naargelang de actie worden de camera’s gericht op een individu, een aantal leerlingen of de volledige zaal. Dat maakte het mogelijk om een Argentijnse Tango en een theaterstuk over huisvestiging/immigratie te tonen of een draadloze microfoon aan de leerlingen te geven voor het stellen van vragen. De scholen toonden via hun voorbereid materiaal waarom de items van het Verdrag van de Rechten van het Kind zo belangrijk zijn. Het verdrag bestaat dit jaar 20 jaar. Een ander centraal thema was 'gezondheid'. De conferentie werd afgesloten met een dankwoord aan de scholen en een blik op de verdere ontwikkeling van uitwisselingsprojecten en de ondersteuning ervan. Meer info over de conferentie kan je bij Vzw ARG-Gent opvragen.

vrijdag 17 april 2009

Torneo de Minifútbol en Gent - 25 de abril 2009

El Ateneo Voskenslaan de Gent es una escuela secundaria con orientación deportiva (http://www.kavoskenslaan.be). Esta escuela participa del proyecto de intercambio "Saludos" entre escuelas en Flandes y en Argentina, donde los alumnos tiene un blog en el que intercambian información cultural y deportiva .

Anualmente este colegio organiza, durante el día de puertas abiertas diversas actividades deportivas. Este año para el torneo de minifúlbol quisieran que participara un equipo argentino. En este torneo participarán 4 equipos de 5 jugadores cada uno . La actividad comenzará a las 10 de la mañana. Jugarán todos contra todos partidos de 2 tiempos de 15 minutos y la final se jugará alrededor del mediodía. Los equipos deben estar a las 9:30 en :

Voskenslaan 60 - 9000 Gent

donderdag 12 maart 2009

diciembre 2008

En el mes de diciembre nuestra asociación ha obtenido su personería jurídica y ha aprobado todas las regulaciones jurídicas que son necesarias en Bélgica para funcionar plenamente como tal. Los estatutos han sido publicados el 22 de diciembre, como puede verse en el link www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2008/12/22/08197665.pdf Nuestro principal objetivo social plasmado en nuestros estatutos, es difundir en Flandes la cultura argentina en todas sus manifestaciones. Así mismo colaboramos con entidades educacionales argentinas aportándoles tecnología y materiales para su funcionamiento.
noviembre 2008

El domingo 9 de noviembre organizamos nuestro tradicional Locro Criollo en el Restaurant Vier Tafels en la ciudad de Gante. este año contamos con la asistencia de 30 comensales entre flamencos y argentinos que disfrutaron de las deliciosas empanadas de Pablo y del cada-vez-mejor locro del maestro chef Christophe Derie, y de la atención de Hilda. este año contamos con la generosa donación de dos botellas de vino de Chile Boutique y un libro de Argentina que soteamos obteniendo un beneficio que ingresó en la cuenta de ArgGent para la compra de material escolar para las escuelas del proyecto Saludos.
Mi demora para publicar las novedades de nuestra asociación ha sido imperdonable! Bien ... acabó el período de silencio a y trataremos de dar continuidad con la información de lo que ocurrirá a partir de marzo cuando comience la segunda exposición itinerante "Imaginando Argentina" en las escuelas flamencas.

juni 2008

Nuestro relato anterior acaba en la inauguración de la exposición "Imaginando Argentina" y los talleres en las escuelas. La exposición permaneció una semana en el Centro Cultural "De Warande", en Liedekerke. Paralelamente se organizaron diferentes actividades culturales y artísticas durante la primera semana de junio de 2008. El día 7 de junio se realizó el vernisage de la exposición de la pintora María Eugenia Gonzalez , donde hubo una introducción ilustrada con una presentación sobre Argentina.